(+976)-70118520, (+976)-99066718

Тэрэлжийн аялал

Тээврийн хэрэгсэл:

Үргэлжилэх хугацаа: 1 өдөр

Аяллын нийт зай: 190

Жуулчдын тоо:

Аяллын үнэ:

Аялалын маршрут: Улаанбаатар- Тэрэлж БЦГ

Үзэх үзмэр : Тэрэлж БЦГ, Мэлхий хад, Чингис хаан цогцолбор, Аряабалын сүм ,1000-н ламын агуй

 

Аялал захалах

  • Мэлхий хад