(+976)-70118520, (+976)-99066718

Хөвсгөл далайн аялал – 2

Тээврийн хэрэгсэл:

Үргэлжилэх хугацаа: 6 өдөр 5 шөнө

Аяллын нийт зай: 1600

Жуулчдын тоо:

Аяллын үнэ:

Аялалын маршрут: Улаанбаатар- Дархан- Эрдэнэт- Булган –Хутагөндөр- Рашаант- Их Уул-Тосонцэнгэл – Мөрөн -Хөвсгөл Далай  -Улаанбаатар

Үзэх үзмэр : Бурхант цогцолбор, Хөвсгөл далай, Цаа буга

 

Аялал захалах

  • Хархорин