(+976)-70118520, (+976)-99066718

Говийн аялал

Тээврийн хэрэгсэл:

Үргэлжилэх хугацаа: 5 өдөр 4 шөнө

Аяллын нийт зай: 845

Жуулчдын тоо:

Аяллын үнэ:

Аялалын маршрут: УБ- Даланзадгад -Ёлын ам-Хонгорын элс-Баян заг –Онгийн хийд –Даланзадгад-УБ

Үзэх үзмэр : Ёлын ам-Хонгорын элс-Баян заг –Онгийн хийд

 

Аялал захалах

  • Ёлын ам