(+976)-70118520, (+976)-99066718

Хотын аялал

Тээврийн хэрэгсэл:

Үргэлжилэх хугацаа: 1өдөр

Аяллын нийт зай:

Жуулчдын тоо:

Аяллын үнэ:

Аялалын маршрут: Улаанбаатар

Үзэх үзмэр : Гандан хийд, Үндэсний түүх музей, Сүхбаатрын талбай, Зайсан ,Богд хааны музей ,Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн

 

Аялал захалах

  • Зайсан